شما اینجا هستید

سازمان مدیریت مقصد

نوآوری در توسعه مقاصد گردشگری

 

در هزاره سوم صنعت  گردشگری روز به روز در حال گسترش و فضای کسب و کار آن در حال رقابتی تر شدن است.  سازمان های مدیریت مقصد نیز برای آنکه از کارزار میدان رقابت عقب نمانند الزام به کار متمرکز ، تخصصی و نوآورانه و خلاق می باشند .

سه ویزگی مهم مقصد های نوآور و خلاق عبارتند از :

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - سازمان مدیریت مقصد