شما اینجا هستید

معافیت صددرصدی عوارض ساخت هتل و مهمانپذیر در شهر اصفهان

بنا به پیشنهاد اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان و مجمع گردشگری اصفهان در راستای معرفی اصفهان به عنوان قطب تاریخی و گردشگری کشور و با وجود اماکن تاریخی بی شمار میراث فرهنگی و صنایع دستی در شهر اصفهان و بمنظور تشویق سرمایه گذاران جهت ایجاد زیر ساختها ی گردشگری بویژه هتل و مهمانپذیر و در اجرای بند 2 و 6 ماده 71 قانون شوراها و بند 1 ماده 1 و ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 156 قانون برنامه سوم توسعه و به استناد به ماده 9 آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض متعلق به صدور پروانه ساختمانی احداث هتل و مهمانپذیر اعم از عوارض پذیره (زیربنا) ، عوارض تراکم و ضرایب طبقات ، بالکن و سایر عوارض مشمول صدور پروانه ساختمانی (به استثنای عوارض نوسازی و عمران شهری )  شورای شهر اصفهان با پیشنهاد معافیت پرداخت عوارض  ساخت هتل و مهمانپذیر به مدت سه سال از تاریخ  93/5/25 موافقت نمودند .