شما اینجا هستید

برند سازی مقصد

ضرورت برندسازی در مقاصد گردشگری

شاید یک برند مقصد را بتوان به‎عنوان ماهیت و جوهر آن مقصد از منظر بازدیدکنندگان بالقوه، بهتر توصیف نمود. اما علاوه‎براین برند مقصد باید برای ساکنان آن نیز قابل‎تشخیص باشد. از نظر آرمانی این دو نقطه‎نظر باید در هم تلفیق شده و درنتیجه یکدیگر را تقویت نمایند.
هدف اصلی و مهم در اینجا خلق یک هویت رقابتی است که مقصد را برای برجسته شدن در میان رقبای خود توانمند می‎سازد. این ماهیت مقصد (به‎گونه‎ای که بازدیدکنندگان بالقوه مشاهده می‎کنند) است که به آن مقصد هویت رقابتی می‎بخشد. ازاین‎رو اصطلاحات "برند" و "هویت رقابتی" به‎صورت مترادف استفاده می‎شوند.

Subscribe to RSS - برند سازی مقصد