شما اینجا هستید

نقش بو و رایحه در برندینگ

چرا بوها در خاطره ما ثبت می‌شوند؟
چگونه رايحه ها مي توانند بخشي از برند باشند:

بد نیست بدانید حس بویایی اولین حس فعال در وجود ما انسان‌هاست و به همین دلیل نوزادان قبل از دیدن یا شنیدن صدای مادر، او را از روی بوی بدنش تشخیص می‌دهند و با همین بو به آرامش می‌رسند.

برای درک تصویر و ایجاد حس بینایی، باید حداقل 4 نورون و برای درک صدا و ایجاد حس شنوایی، باید حداقل 7 تا 8 نورون تحریک شوند اما برای درک بو و ایجاد حس بویایی، تحریک تنها 1 یا 2 نورون مغزی کافی است و همین انتقال سریع و ساده اطلاعات بویایی است که بوها را در حافظه ما (گاهی تا آخر عمر) ثبت می‌کند