شما اینجا هستید

معرفی کتاب : می خواهم چشم انداز بنویسم ...

می خواهم چشم انداز بنویسم

عنوان کتاب :   می­ خواهم چشم ­انداز بنویسم ...

نویسندگان :محسن حاج­ کاظمیان، احمدرضا مولائی، یاسمن غلامی

ناشر :انتشارات کنکاش  

 چاپ اول: زمستان 1391

در این کتاب پس­ از طرح مباحثي همچون تعریف چشم ­انداز، تدوین چشم ­انداز، آسیب شناسی، نکات طلایي و متدولوژي اجراي چشم­ انداز، این بحث را به داستان زیباي منطق ­الطیر عطار نیشابوري پیوند داده­ ایم و از همین جا به روان پاک این بزرگ مرد متفکر ایران زمین درود می­ فرستیم.

در سراسر کتاب، متناسب با بحث، داستان های کوتاهی آورده شده براي تفهیم بهتر و لطافت بیشتر بحث، اما داستان های کوتاه ما از جنس داستان­هایي است که می­ گوییم تا بیداري حاصل شود نه داستان­هایي که ما را به خواب فرو برد!

از آن­جا که در یادگیري معتقدیم مطالبي که با ذهن درگیر شوند پایداري عمیق ­تر و بهتري خواهند داشت در جاي جاي کتاب، تماریني به تناسب بحث آورده شده­ است که کتاب را از حالت عادي به صورت یک کتاب کار درآورده است. امید است این تمارین مقدمه عمل در این مسیر مقدس باشد چرا که نیک می­ دانیم "دو صد گفته چون نیم کردار نیست" در پایان از همۀ صاحب نظران، اساتید، پژوهشگران و خوانندگان محترم می­ خواهیم که نظرات ارزشمند و انتقادهاي سازنده خود را به ما انعکاس دهند تا در ادامه راه چراغ مسیرمان باشد.

کن بلانچارد استاد پرآوازه مدیریت چه حکیمانه می­گوید:

« زماني که چشم­ اندازي مطرح نیست بشر نابود می ­شود. »

« Whithout Vision , The People Perish »

هدف این کتاب، درک اصول چشم­انداز و ارائه راهکارهاي علمي و آموزشي مهارت­هاي لازم براي ایجاد این مفهوم در زندگي می­باشد. همۀ ما براي رسیدن به آرمان­هاي متعالي متولد شده­ ایم. زندگي ما هرگز نمی ­تواند یک اتفاق و یا یک تجربۀ تصادفي باشد و ما مجاز نیستیم با این طراحي بي نظیر چنین برخوردي داشته باشیم.

به یاد بیاوریم که بزرگان گفته­ اند: « هیچ حرکت ارزشمندي در زمین بدون چشم ­انداز به نتیجه نرسیده، هیچ خلاقیتي یا حتي یک فتح بزرگ بدون الهام از این منبع اسرار آمیز، ممکن نبوده است. » با اندیشیدن به چشم ­انداز پرواز، برادران رایت موفق به اختراع هواپیما شدند، در پرتو چشم­ انداز نور، توماس ادیسون لامپ روشنایي را به جهان عرضه کرد. و با چشم­انداز یک نرم افزار با کاربري آسان با امکان استفاده همگاني که الهام بخش بیل گیتس بود، امپراطوري جهاني مایکروسافت ارائه شد.

خواندن این کتاب را به تمام عزیزاني که با جرأت و جسارتي آگاهانه در تلاشند که در جهان هستي منشأ اثري باشند و به تمام کساني که می­ خواهند زندگیشان آگاهانه، حکیمانه و زیباتر باشد توصیه می­کنیم.