شما اینجا هستید

معرفی کتاب برند سازی در مقاصد گردشگری

عنوان : برند سازی در مقاصد گردشگری

تالیف و ترجمه : دکتر علی صنایعی – احمدرضا مولایی

ناشر : نامه ی پارسی – 1393 با حمایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 

کتاب برند سازی مقصد در مقاصد گردشگری که به همت جناب آقای دکتر علی صنایعی استاد برجسته دانشکده اقتصاد و امور اداری دانشگاه اصفهان و آقای احمدرضا مولایی و حمایت بی دریغ پایگاه علوم استنادی علوم جهان اسلام ترجمه و تالیف گردیده منبع ارزشمندی جهت استفاده مدیران صنعت گردشگری و همچنین دانشجویان این رشته می باشد .

دراین کتاب که حاصل تجربه علمی و کاری بهترین متخصصین بازاریابی گردشگری دنیا می باشد سعی شده فرایند برند سازی در مقاصد گردشگری به دور از مباحث خشگ صرف علمی به زبانی ساده تشریح گردد و با ارایه تجربیات مقاصد موفق در دنیا مطالب به روشنی تبیین گردد . اهم موضوعات کتاب عبارتند از :مقاله مقدماتی از دانشمند محترم سایمون آنهولت با عنوان چرایی مقوله های مرتبط با تصویر ملی ، تشریح برند سازی ، نقش و ماهیت انواع برند ، راهنمای عملی مراحل مختلف فرایند ساحت برند ، حیات بخشیدن به برند و ارزیابی تاثیر برند  .